T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: İlçemiz  >>   Mahalli idareler  >>   Beldelerimiz

 

 Güzelbeyli Belediyesi
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

GÜZELBEYLİ KASABASI TARİHİ

Tokat ili Zile ilçesinin güneydoğusunda yaralan Güzelbeyli Kasabası Temecük, Kuruçay, Göçenli, Çakırçalı, Alibağı, Gölcük, Ladik (Yozgat),Çiftlik köyleri ile komşu iken 1992 yılında Temecük köyünün beldeye mahalle olması ile sınırlarını genişletmiş Yaylakent köyü ile de komşu hale gelmiştir. Önceki adı "silis" olan beldenin ismi daha sonradan(?) Güzelbeyli olarak değişmiştir. Silis olan önceki adı konusunda herhangi bir veri mevcut değildir. Ancak "Güzelbeyli" adı konusunda önceden köye gelen bir devlet adamının köyün güzelliği ve gördüğü misafirperverlik karşısında "burasının kendisi de güzel beyleride güzel" "silis olan köyünüzün adı güzelbeyli olsun" dediği ve devlet adamının bu isteğinin orda bulunan zamanın ihtiyar heyeti tarafından kabul gördüğü büyüklerimiz tarafından rivayet edilmektedir. Beldenin geçmişte olduğu gibi bugünde halen devam eden doğa güzelliği ve konumu beldenin bölgesinde merkez olma özelliğini devam ettirmektedir.

   Kasabanın ilk kuruluş tarihi bilinmemekle beraber Ermeni ahalinin yaşadığı beldede ilk gelen ailelerin Arapoğulları takiben Keşenler, Çullular, Müdürler ve Güneşler ailleleri olduğu söylenmektedir. Hala sülale mantığının devam ettiği bugün yukardaki sülalerin yanında Boduçlar, Hamzalar, Selimler, Hanbaşlar, Berberler, Kulalar, Tıltaklar, Cebeciler..gibi sülalelerde yaşamaktadır.Çerkezlerin 1850 li yıllarda beldeye yerleşmesiyle ayrı kültürel çeşitlilik kazanan bölgede  hattukay ve abzek kavimine ait çerkez sülaleri olarakta körhasanlar,körüsüyünler,hocamkolar,çeşkogil,kocaibrahimler,nugaylar... gibi sülaleler yaşamaktadır. Sosyo kültürel olarak alevilerin yoğun olarak yaşadığı belde Çerkezlerin ve sonyıllarda çevre köy ve mezralardan gelen ailelein yerleşmesiyle zengin denebilecek bir çeşitliliğe sahiptir.1992 yılında mahalle olan Temecük ise bu çeşitliliğin parçalarından birisidir. Bu mahallemizdeki belli başlı sülaleler ise Bektaşlar, Esefler, Mizamlar, Külcüler, Tokurlar, Höküler, Irazlar, Çiğelleler, Halloğlardır.

   Yerleşim yeri hiç değişmeyen 1938 yılındaki Erbaa depremi ile hafif bir felaket dışında bir felaket yaşamayan köy 28 Şubat 1976 yılında belediye olarak kasaba haline gelmiştir. Başlangıçta iki mahalle olan belde şuanda bahçelievler mahallesi, temecük mahallesi, ismetpaşa mahallesi ve silis mahallesi olmak üzere dört mahalleden oluşmaktadır. Kasabada bugüne kadar herhangi bir kültürel araştırmanın yapılmamış olması kaynakların kıt ve kişiye bağlı oluşu belde ile ilgili sağlam blgilere ulaşılmasını zorlaştırmaktadır. Derin ve geniş bir vadiden geçen "silis özü" deresinin güneyindeki silis özünün merkezinde yer alan kasaba ilçe merkezine 33 km uzaklıktadır. Belde Zile-Artova yolu üzerinde yer almasından dolayı gelişmeye ve merkez olmaya her zaman açıktır. Ulaşım belediye araçları, demiryolu ve özel taşıtlarla yapılmaktadır. Sivas Samsun demiryolunun beldeden geçmesi ulaşım ağını güçlendirmektedir. Beldenin çevre köylerle bir ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Beldenin en önemli ulaşım yolu olan Zile-Artova yolu 2004 yılı itibarı ile genişletilmeye başlanmıştır.

   Kazancı ve Büyükyayla adında iki yaylası bulunan kasabanın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Belde iklimi karasal olup iç anadolu iklim yapısının karadeniz iklim yapısına bir geçişi halindedir. Son yıllarda yapılan iki önemli sulama barajının(güzelbeyli-belpınar) iklimi önemli bir değişikliğe uğrattığı gözlenmektedir. Beldenin rakımı 825 metredir. Tarım arazilerinden yukarı doğru çıkıldıkça tepelerin gürgen, meşe ve fındık ağaçları ile kaplı olduğu görülmektedir. Azda olsa görülen çam ağaçları 2006 yılında gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmasıyla önemli oranda artacaktır. Ayrıca kasabada kuşburnu, ahlat, dağ armudu, kızılcık (zoğal),böğürtlen, mahlep önemli yabani bitkileridir. Beldemizde yemlik, kuzukulağı, madımak gibi yabani bitkilerden yemekler yapılmaktadır. Beldemiz sınırları içerisinde önemli görülecek mevkiler ise kabapelit, destimelik, hocabeden, solakpınarı, ballık, gürpınar, çamlıtepe, büyükyayla, teripınarı, asar, ağcaagaçderesi, kanıoğlu, çetirpınarı, lığ, çorak, adatepe, delibayır ve deliklitepedir.2000 yılı nüfus sayımına göre 3896 kişinin yaşadığı belde de 8500 dekarı sulak arazi 3000 dekar kıraç arazi vardır. Buğday, arpa, nohut, şekerpancarı, fiğ, yonca, mısır, ayçiçeği arazide yetişen ürünlerdendir. Belde de 150 civarında traktör vardır. Hayvancılık son yıllarda gelişerek tarımın önünde bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Belde de yoğun olarak yapılan tarım ve hayvancılık modernleşerek devam etmektedir.

    Beldenin en önemli problemi dışarıya göçtür. Ülke şartlarıda gözönüne alındığında artan işsizlik tarımı geçim sıkıntısına cevap verememesi ve dışarda olan cazip iş olanakları yapılan göçün en önemli sebeplerindendir. Son yıllarda belde bir emekli cennetine dönüşmüş olup yazın gelinen kışın gidilen bir kasaba haline gelmiştir. Eğitim öğretim alanında çok önemli özelliklere sahip olan belde de bir ilköğretim okulu bir kütüphane yer almakta belediyemizin gayretleri sonucunda bir spor sahası çalışmalarına devam edilmektedir. Beldede 1 kırathane, iki berber, bir değirmen, bir petrol istasyonu, 1 market,1 ekmek fırını, bir un ve yem bayii ve iki kaynak ve traktör tamirhanesi bulunmaktadır. Halk eğitim kursları zaman zaman açılmakta olup özellikle gençlere yönelik hazırlık kursları belediye halk eğitim işbirliği ile devam etmektedir. Teknolojiyi yakalamış Telekom hizmetleri değişmiş ve yenilenmiş, elektrik faaliyetlerinin %90 ı bitmiş, kanalizasyonu kendine yeten, içme suyu tesisleri ile alt yapı sorunlarının %80i bitmiş olan beldede bu konularla ilgili konularda çalışmalar devam etmektedir.2004 yılından itibaren modern bir kasaba yolunda çevre düzenlemesi ve imar faaliyetleri devam etmektedir.2005 yılında yenilenen sağlık ocağı hemşire ve  doktor kadrosu ile sadece beldenin değil bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap vermektedir.15 kadrolu çalışanı ve genel ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeyde araç gereç durumu ile Güzelbeyli Belediyesi beldenin ve bölgenin en önemli motor gücü olup belediyenin güçlenmesi ve zenginleşmesi için çabalar sürmektedir.21.yüzyıl modern Türk insanına yakışır genel mazbut kanuna ve devletine saygılı insanların yaşadığı belde olan Güzelbeyli de suç oranları yok denecek kadar azdır. Birden fazla evliliğe çok az rastlanan belde de nüfus planlamasına uyulmakta olup kan davasına rastlanmamaktadır.

 

Güzelbeyli yerleşmesinin çevresindeki en önemli kentsel merkez Tokat'tır.

1990 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre; Tokat ili, illerin nüfus büyüklüğüne göre sıralanışında 27. sırayı alır. Yıllık nüfus artış hızı ise % 1,133 dür. Tokat ilinde nüfus yoğunluğu 1985 yılında 68, 1990 yılı sayım sonuçlarına göre ise 72 kişi/km 2 'dır.

Güzelbeyli nin 1990 yili Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusu 2.997 kişidir. Yerinde yapılan çalışmalar sırasında elde edilen bilgilere göre 1995 yılı nüfusu 3.500 kişidir. Gözelbeyli 4 mahalleden oluşan bir yerleşmedir.

Yerinde yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre Güzelbeyli'de nüfus, konut şayisi ve konuttaki aile sayısı ve aile büyüklüğü aşağıdaki gibi tabloda belirtildiği gibidir.

Yapılan çalışmalar sonucu yerleşmenin nüfusunun 2010 yılı için 4.054 ile 4.527 arasında değiştiği görülmektedir.

Tokat'ta eğitim düzeyi görece geridir. Okur yazarlık oranı Türkiye ortalamasının altındadır. İlde okuma etkinliğinin düşük olması, kurumsal kültür çalışmalarını da sınırlandırmaktadır. Bu anlamda düşünce ve sanat etkinliklerinin yaşandığı bir ortam olmaktan çok uzaktır.

Güzel beyli yerleşmesi, sosyal ve ekonomik yapısıyla tamamen kırsal bir yerleşme özelliği gösterir. Yerleşmede kentsel özellik gösteren sosyo kültürel herhangi bir kurum bulunmamaktadır.


Bu içerik toplam 20.250 kez gösterildi, Site toplam 633.159 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 52 kişi geziyor.
ZILE

   


           

admin@zile.gov.tr / zilekaymakam@zile.gov.tr
Tel:0356- 317 10 03 - 318 34 79 Fax: 0356 - 317 15 37